تعرفه طراحی گرافیک اوراق اداری و تبلیغاتی ، لوگو ، کاتالوگ ، بروشور ، تبلیغات محیطی ، تقویم و سررسید اختصاصی ، طراحی و برنامه نویسی وب سایت های استاتیک